بنزین سهمیه بندی شد 1500 تومان و آزاد 3000 تومان +جزئیات

بنزین سهمیه بندی شد 1500 تومان و آزاد 3000 تومان

سهمیه تاکسی‌ های بنزینی 400 لیتر در ماه است که تاکسی های اینترنتی [اسنپ و تپسی] به شرط رعایت کرایه مصوب وزارت کشور، اعتبار معادل دریافت می‌کنند.. بنزین سهمیه بندی شد 1500 تومان و آزاد 3000 ...