در حین رابطه جنسی از چه کلماتی استفاده کنیم

در حین رابطه جنسی از چه کلماتی استفاده کنیم

اید در برخورد اول ، بکارگیری واژه های شهوانی در کلام عاطفی و بعدها در نزدیکی های زوجین را از نظر طرف مقابل شما خیلی خوشایند نباشد و شاید هم کلا برای این نوع کلام، حتی درآینده هم مشکل...