مهناز افشار,اِبی,آرش و نازنی رقیبان جدید تلویزیون

مهناز افشار,اِبی,آرش و نازنی رقیبان جدید تلویزیون

چه خوشمان بیاید چه نه، در این زمانه تمام رسانه‌ ها به دنبال ارائه برنامه خود و جذب حداکثری مخاطب هستند و در راه رسیدن به این هدف از تمام ظرفیت‌ های موجود استفاده می‌کنند. نهال موسوی = در چند روز اخیر ویدیویی از مهناز افشار در مسابقه...