عکس رضا رحمانی خلبان جوان سانحه هواپیمای اردبیل

عکس رضا رحمانی خلبان جوان سانحه هواپیمای اردبیل

روز گذشته چهارشنبه ۴ دی ماه هواپیمای نظامی در قله سبلان سقوط کرد. هنوز هیچ اثری از هواپیما نیست ولی به گفته اهالی این منطقه صدای مهیبی از کوه سبلان شنیده شده است...