آخرین اخبار درباره جستجو لاشه و خلبان جنگنده

آخرین اخبار درباره جستجو لاشه و خلبان جنگنده

محمود سلیمانیان، فرمانده تیپ ۴۰ متحرک هجومی ارتش در خصوص آخرین خبر از وضعیت جستجوی خلبانهواپیمای سقوط کرده در ارتفاعات  (سبلان) با بیان اینکه محل تقریبی سقوط مشخص.