کسانی که هنوز کارت سوخت ندارند چکار باید کنند

کسانی که هنوز کارت سوخت ندارند چکار باید کنند

براساس آخرین آمار ارائه شده از وضعیت کارت‌های سوخت ، در حال حاضر ۶۰۰ هزار کارت سوخت در باجه های معطل پست قرار دارد که با توجه به سهمیه بندی بنزین افرادی که هنوز کارت سوخت ندارند باید به مراکز پلیس+۱۰ مراجعه کنند...