عکس عزاداری جالب بهاره رهنما در کانادا

عکس عزاداری جالب بهاره رهنما در کانادا

اره خانم رهنما بازیگر با اخلاق و جذاب کشورمان که چندسالی است از همسرش جدا شده و ازدواج مجدد کرده

است و مدتی است در کانادا بسر می برد. سفر بهاره رهنما در سکوت کامل خبری شکل گرفته و خبری از

استوری های پیاپی او نیست. ولی گویا برای برگزاری نمایشی در تورنتو به کانادا رفته است. در ادامه در نیک ناز

استوری او را که از عزاداری در مراسم اربعین در کانادا سخن می گوید مشاهده خواهید کرد...