دستگیر شدگان اغتشاشات تهران را ببینید + عکس تظاهرات

دستگیر شدگان اغتشاشات تهران را ببینید + عکس تظاهرات

این اغتشاشگران با ایجاد آشوب و رعب و وحشت فضای کشور را متشنج کرده و باعث ایجاد خسارات فراوانی شده اند. اغتشاشات اخیر در کشور خسارات زیادی به بار آورد که برخی از آنها مانند از دست رفتن جوانان کشور قابل جبران نیست. خوشبختانه با هوشمندی پلیس کشور اغتشاشگران...