سن واقعی مهدی سلوکی و نرگس محمدی بازیگران سریال ستایش

مهدی سلوکی و نرگس محمدی بازیگران سریال ستایش

فصل سوم سریال ستایش تاکنون به دلیل گریم و انتخاب بازیگران دچار حواشی زیادی شداند که حتی بازیگر نقش

ستایش نسبت به فصل گذشته جوان تر نیز شده است همچنین این بازیگر در نقش مادر مهدی سلوکی ۳ سال از

او کوچکتر است.در قسمت زیر سن واقعی مهدی سلوکی و نرگس محمدی...