اعتراضات گرانی بنزین در شهر های ایران + فیلم و عکس

فیلم و عکس اعتراضات گرانی بنزین در شهر های ایران

روه جامعه : اعتراضات علیه گرانیِ بنزین را طی دیشب و امروز در تعدادی از شهرهای كشور برپا شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا درباره اعتراضات جمعه شب در ایران ب گفته و نوشت: گزارش‌ های حاکی از برگزاری تجمع‌ های پراکنده در اعتراض به افزایش قیمت بنزین در...