مجازات افرادی که گل (ماریجوانا) می کارند چیست؟

مجازات افرادی که گل می کارند چیست؟

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت برای افرادی که کاشت و تولید "گل" جرم است و مجازاتی از 10 میلیون ریال تا اعدام برای آن در نظر گرفته شده است...