محل شهادت سردار قاسم سلیمانی + عکس

محل شهادت سردار قاسم سلیمانی

کشته شدن حاج قاسم سلیمانی حادثه ای بسیار تلخ بود که ابعاد جهانی آن شاید تا سالها ادامه داشته باشد. اشتباه محاسباتی امریکایی ها در کشتن سردار اسلام همه جهان را نگران...